Welkom bij COPD-Zwemmen

Een initiatief van Sportvereniging KIS

(on)beperkt sporten in de IJmond!

Kosten

COPD zwemmen en KIS

De KIS is een vereniging. U kunt deelnemen aan deze vereniging door lid te worden.

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Wenst u geen lid meer te zijn, dient u die schriftelijk voor 1 december kenbaar gemaakt te hebben aan het secretariaat. 

Een jaarlidmaatschap kost € 135,– (peildatum 2020) per jaar. 

Lid worden?

Attentie: Bovenstaande knop leidt u om naar de website van Sportvereniging KIS.